Planowane zmiany w przepisach dotyczących pracy kierowców w Europie wciąż budzą sprzeciw Polski i branży transportowej. Zdaniem przedsiębiorców część regulacji jest nie do zrealizowania, a inne mogą w efekcie zaszkodzić polskiej gospodarce. To wszystko powoduje dużą niepewność w funkcjonowaniu polskiego transportu. Zaproponowane pod koniec maja przez Komisję Europejską regulacje w efekcie zmniejszą konkurencyjność polskich firm transportowych, będących znaczącym graczem w branży międzynarodowych przewozów na Starym Kontynencie. Dlatego Polska stanowczo sprzeciwia się projektowi tzw. pakietu mobilności zainicjowanemu przez kraje starej UE, a zwłaszcza Francję i Niemcy. Ostateczny kształt przepisów ma być znany w ciągu roku od ogłoszenia wstępnych założeń, czyli do końca maja 2018 roku. Więcej informacji: spedycje.pl (Opublikowane: 2018-01-05)